Главни пројекат: Медицински Центар за Снаге Безбедности, Подземне конструкције вишеспратне гараже

Фирми Крауфнер (Kraufner LLC, U.A.E.) као под-консултанту фирме П&Т Аркитектс енд Инџињирс (P&T Architects and Engineers) додељена је израда пројекта за грађевинску дозволу као и главног пројекта за изведбу подземних конструкција гараже медицинског центра у Џеди, укључујући и пројекат наслоњених спиралних рампи за возила, од коте подрума до другог спрата.

Додатно, у оквиру обима посла додељеног фирми Крауфнер, је и припрема детаљних цртежа армирано-бетонских елемената за изведбу, као и распоред савијања шипки.


ПројекатМедицински Центар за Снаге Безбедности
МестоЏеда, Краљевина Саудијска Арабија
КлијентП&Т Аркитектс енд Инџињирс (P&T Architects and Engineers), Дубаји, У.А.Е.
Година2019 / 2021 (Уговор/Предаја)
Опис услугаГлавни пројекат подземних конструкција за вишеспратну гаражу, укључујући и подрумски ниво, као и пројекат за приступне спиралне рампе; Извођачки пројекат бетонских конструкција, са детаљима арматуре и распоредом савијања челичних шипки.

Поглед на Медицински Центар и гаражу, из птичије перспективе. Архитектонски рендер.
Поглед на медицински центар и гаражу покривену дрвећем (фото: P&T Architects and Engineers)

Додатне информације о пројекту

Највећи пројекат у области здравствене заштите Саудијске Арабије, као и један од највећих пројеката у оквиру сектора за медицину у земљама Савета за Заливску Сарадњу арапских држава (Gulf Cooperation Council), је развој медицинских центара за потребе Краљевине Саудијске Арабије.

Пројекат сачињавају две фазе, односно по један пројекат у Ријаду и Џеди, у Краљевини Саудијској Арабији. Сваки пројекат укључује по више болничких зграда, академски и клинички центар, истраживачки центар, пословне зграде, бензинске пумпе, виле, станове, паркинг за особље, пацијенте и посетиоце, и мноштво других, пратећих објеката.

Оба пројекта су тренутно у изградњи (2021).

Пројекат конструкције гараже

Вишеспратна гаража/паркинг за потребе медицинског центра, је оквирних димензија од 430м × 195м. Састоји се од два надземна нивоа за паркинг, и мањег подземног нивоа, димензија око 135м × 95м.

Са просечном висином спрата од 3,65 м, конструкција је висока око 7,3м, мерено до врха нивоа подне плоче, док је ниво подрумске плоче на коти од око 4м испод тла.


Тип конструкционог система

Армирано-бетонска конструкција, са стубовима и подним гредама од префабрикованог бетона и подним системима од пред-напрегнутих бетонских елемената са плочом за смицање ливеном на лицу места.

Обим услуга

 •  
 • Главни пројекат (подземне конструкције)
 • • Темељна плоча у подруму
 • • Потпорни зидови
 • • Трансформаторске собе
 • • Јаме за лифт, механизацију и испусте за дренажу
 • • Постоља за стубове и носеће зидове за бочно учвршћење
 • • Греде
 • • Темељи (изоловани / комбиновани / тракасти)
 •  
 • Главни пројекат (надземне конструкције)
 • • Спиралне рампе за возила (од подрума до другог спрата)
 •  
 • Извођачки пројекат / Детаљи Арматуре
 • • Цртежи детаља бетонске арматуре
 • • Распоред савијања шипки
 •  
 • Преглед/провера пројекта
 • • Преглед аналитичких модела подизвођача за префабриковане бетонске елементе и друге документације